Lovestreet.ro - Matrimoniale online
 • Search
 • Account

Politica de confidențialitate

Ultima modificare: 05.12.2022 

 

1. INTRODUCERE 

 

Acest site este operat de MEDIALINK ON LINE 19  SRL, o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 19C, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/711/2016 , având cod unic de înregistrare 36279519, adresă de e-mail de contact: [email protected] 

 

Prezentul document stabilește ce date prelucrăm de la utilizator, cu ce scop le prelucrăm, cum le prelucrăm, pe ce durată le stocăm și care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. 

 

Prezenta Politică se aplică pe prezentul site deținut și / sau operat de lovestreet.ro, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postate Politicile de site, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, “Site-ul”). 

 

 

2. DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI 

  

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:  

 

COOKIE = însemnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este  descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri;  

 

CONT = este funcționalitatea creată în site, formata dintr-o adresa de e-mail și/sau username (nume de cont) și o parola introduse de utilizator, care permite acestuia achiziționarea de anunțuri de publicitate pe site-ul lovestreet.ro și/sau pachete de promovare a anunțurilor de publicitate și care conține informații despre utilizator, istoricul achizițiilor în site-ul lovestreet.ro (tip de servicii achiziționate, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate. 

 

CONSIMȚĂMÂNT = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;  

 

DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;   

 

 

NEWSLETTER = înseamnă un buletin periodic comunicat de către lovestreet.ro utilizatorilor sai care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, campaniile, proiectele, noutățile precum și serviciile lovestreet.ro 

 

REGULAMENTUL GDPR = înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  

 

OPERATOR DE DATE (OPERATOR) = înseamnă MEDIALINK ON LINE 19  SRL, o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 19C, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/711/2016 , având cod unic de înregistrare 36279519, adresă de e-mail de contact: [email protected] 

 

PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;   

 

PERSOANĂ VIZATĂ = înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.  

 

SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului. Lovestreet.ro nu practică SPAM. 

 

 

3. CINE ESTE OPERATORUL CARE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Conform legislației în vigoare, societatea înseamnă MEDIALINK ON LINE 19  SRL, o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 19C, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/711/2016 , având cod unic de înregistrare 36279519, adresă de e-mail de contact: c[email protected] este operator de date cu caracter personal. 

 

 

4. CARE ESTE CALITATEA DVS. ÎN TEMEIUL PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

 

Conform legislației în vigoare, orice persoană fizică care utilizează sau interacționează cu site-ul lovestreet.ro, orice persoană fizică care acționează în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, este considerată o persoană vizată. 

 

5. ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

În funcție de funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:  

 • ◉ datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc);  
 • ◉ date pentru crearea contului pe site-ul lovestreet.ro (adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, parolă) 
 • ◉ informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile, sumele de bani achitate / încasate etc.);  
 • ◉ datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);  
 • ◉ date privind gusturile și preferințele dvs.  
 • ◉ informații comerciale (dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru); 
 • ◉ date despre utilizator, completate în cadrul subsecțiunii din site denumite My profile, la categoria General Information, și care se vor regăsi în cadrul fiecărui anunț publicat de utilizator pe site-ul lovestreet.ro (nume, nume afișat, email, vârsta, sex, orientare sexuală, naționalitate, limbi vorbite, înălțime, greutate, culoarea părului, culoarea ochilor și orice alte detalii solicitate în câmpurile de informații) 

 

O parte majoritară a acestor informații pe care le colectăm de la dvs. sunt colectate în mod direct de lovestreet.ro, însă o parte mică din datele prelucrate sunt prelucrate de terțe părți, colaboratori lovestreet.ro (spre exemplu, informațiile de plată care sunt stocate de procesatorii de plată și/sau platformele de plată, sens în care lovestreet.ro nu are acces la aceste informații). 

 

Când vă solicităm să completați datele cu caracter personal pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.  

 

Vă rugăm rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste funcționalități.  

 

În aceste cazuri, vom procesa datele dvs. numai atunci când acest lucru este relevant pentru caracteristica sau serviciul respectiv, așa cum se menționează în această Politică de confidențialitate și Politica privind modulele cookies. 

 

Datele cu caracter personal cu privire la verificarea persoanelor vor fi criptate folosind standardul de criptare avansat (AES). Acestea vor fi stocate pe servere furnizate de Google Ireland Limited, cu sediu in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Ireland Limited este o companie care aplica la rândul ei masuri suplimentare de securitate, fiind autorizați ISO 27001. 

 

Înregistrarea log-uri: serverul web, FTP si alte funcții care stau la baza lovestreet.ro, sunt monitorizate prin capturi de evenimente numite log-uri in termeni tehnici. Acestea sunt revizuite doar de personalul autorizat, in funcție de postul ocupat in echipa lovestreet.ro. 

 

Comunicările și informațiile sunt criptate folosind standardul TLS v1.2, aceasta măsura fiind aplicata atât pentru vizitatori cat si pentru utilizatori. 

Parolele utilizatorilor sunt criptate folosindu-se standardul de criptare AES. 

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul nostru, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri: 

SCOPUL PRELUCRĂRII 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

1. Pentru a vă crea un cont pe site-ul lovestreet.ro 

În cazul în care doriți să vă creați un cont pe site-ul lovestreet.ro  trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acestuia și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități, servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat. 

2. Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de prestări servicii încheiat cu lovestreet.ro pentru servicii de publicitate și promovare a anunțurilor de publicitate, emiterea de facturi, pentru respectarea legislației din România 

În cazul în care veți achiziționa anunțuri de publicitate sau pachete de promovare a anunțurilor de publicitate, vă prelucrăm datele pentru: 

Pentru a vă contacta în legătură cu actualizările sau comunicările informative referitoare la funcționalitățile, serviciile contractate. 

 

Pentru gestionarea plăților serviciilor de publicitate. 

 

Pentru activarea mecanismelor necesare cu scopul de a preveni și a detecta cazurile de utilizare neautorizată a Platformei. 

 

Dacă apreciem că tranzacția ar putea fi frauduloasă sau dacă detectăm un comportament anormal, care indică o tentativă de utilizare frauduloasă a caracteristicilor sau serviciilor noastre, această prelucrare poate avea consecințe ca blocarea tranzacției sau ștergerea contului dvs. de utilizator. 

 

Pentru gestionarea cererilor de informații privind serviciile.  

 

În scopul facturării și pentru a vă pune la dispoziție facturile aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat.  

3. Pentru anunțurile publicate de utilizator, pentru o mai bună organizare și/sau sortare a anunțurilor, pentru o publicare mai facilă a anunțurilor de către utilizatori 

În publicarea anunțurilor lor, precum și pentru a ușura utilizatorilor partea de pregătire a anunțurilor, lovestreet.ro pune la dispoziție utilizatorilor pe site, în cadrul subsecțiunii din site denumite My profile, la categoria General Information, mai multe câmpuri de informații care pot fi completate de utilizatori.  

 

Atunci când utilizatorii completează aceste câmpuri de informații, ele vor fi publicate în cadrul fiecărui anunț publicat de utilizator pe site. În acest mod, utilizatorii nu vor fi nevoiți să scrie de fiecare dată aceste detalii în anunțurile publicate de ei pe site. 

 

Totodată, sortarea anunțurilor pe site se va face și în funcție de informațiile completate în aceste câmpuri de utilizatori (nume, nume afișat, email, vârsta, sex, orientare sexuală, naționalitate, limbi vorbite, înălțime, greutate, culoarea părului, culoarea ochilor și orice alte detalii solicitate în câmpurile de informații). 

 

4. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a lovestreet.ro 

Prelucrăm numai datele personale strict necesare pentru a gestiona sau a rezolva fiecare cerere. 

5. În scopuri de marketing 

 

Pentru personalizarea serviciilor pe care vi le oferim și pentru a ne permite să vă facem recomandări pe baza interacțiunilor dvs. cu site-ul lovestreet.ro și a unei analize a profilului de utilizator (de exemplu, pe baza istoricului dvs. de cumpărare și navigare). 

 

De asemenea, vă putem trimite aceste informații prin notificări push în cazul în care le-ați activat pe dispozitivul mobil. 

 

Dacă nu doriți să primiți notificări push, puteți dezactiva această opțiune pe dispozitivul dvs. mobil.  

 

Această prelucrare a datelor implică analiza profilului dvs. de Utilizator în scopul creării de profiluri prin care determinăm preferințele dvs. și, astfel, ce servicii se potrivesc cel mai bine stilului dvs. de la momentul expedierii informațiilor.  

 

De exemplu, pe baza istoricului dvs. navigare (adică, pe baza serviciilor pe care ați făcut click), vă vom face sugestii cu privire la serviciile despre care credem că vă interesează și, dacă sunteți un utilizator înregistrat, vă putem oferi funcții suplimentare. 

 

Pentru a vă putea afișa reclame pe Internet, pe care este posibil să le vedeți când vizitați site-uri web și aplicații, de exemplu, pe rețelele de socializare.  

 

Reclamele pe care le vedeți pot fi aleatorii, însă, în alte cazuri, acestea pot fi legate de preferințele dvs. sau de istoricul dvs. de cumpărare și navigare. 

 

De asemenea, utilizăm datele dvs. pentru a desfășura măsurători și analize pe segmente privind reclamele pe care le afișăm utilizatorilor pe platformele unora dintre colaboratorii noștri.  

 

În acest sens, colaborăm cu colaboratori care ne oferă tehnologia necesară (de exemplu, cookies, pixeli, ș.a.) pentru utilizarea acestor servicii.  

 

Chiar dacă lovestreet.ro nu le furnizează date de identificare personale acestor colaboratori, le oferă însă de fiecare dată, sub o anumită formă, un identificator (de exemplu, ID-ul de publicitate asociat cu dispozitivul, un identificator asociat cu un cookie etc.).  

 

Dacă doriți mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookies. 

 

De asemenea, vă puteți reseta ID-ul de publicitate sau puteți dezactiva reclamele personalizate pe dispozitivul dvs. 

 

Îmbogățirea datelor: atunci când adunăm datele dvs. personale dintr-o varietate de surse, este posibil ca în anumite circumstanțe să le consolidăm pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și preferințelor dvs. legate de produsele și serviciile noastre (inclusiv în scopurile de desfășurare a analizelor, generare a profilurilor de utilizator, realizare a unor studii de marketing, a unor sondaje privind calitatea și în scopuri de îmbunătățire a interacțiunilor cu clienții noștri). 

 

 Aceasta se referă, de exemplu, la modul în care putem combina informațiile dvs. dacă aveți un cont înregistrat și, folosind aceeași adresă de e-mail asociată contului dvs., efectuați o achiziție în calitate de simplu utilizator, sau la informațiile care sunt compilate în mod automat (cum ar fi adresele IP sau metadatele) pe care le putem asocia cu informațiile pe care ni le-ați furnizat direct prin activitatea dvs. de pe site-ul lovestreet.ro 

 

Dacă vă abonați la Newsletter, vă vom prelucra datele personale pentru a vă gestiona abonarea la Newsletter.  

 

Vă puteți dezabona de la Newsletter în orice moment și total gratuit direct din e-mailul de newsletter primit din partea lovestreet.ro. 

 

 

6. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor lovestreet.ro 

Dacă accesați site-ul lovestreet.ro, vă informăm că vom prelucra datele dvs. de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru a înțelege modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul lovestreet.ro și cu acțiunile pe care le implementăm pe alte site-uri web și aplicații, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile. 

 

6. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA VĂ PRELUCRĂM DATELE?

 

 

SCOPUL PRLEUCRĂRII 

TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA FACEM PRELUCRAREA 

1. Pentru a vă crea un cont pe site-ul lovestreet.ro 

Explicație: Pentru ca dvs. să vă puteți crea un cont pe site-ul lovestreet.ro pentru a publica anunțuri de publicitate și a le promova pe site-ul lovestreet.ro trebuie să vă prelucrăm datele personale, în caz contrar procesul de creare cont nu poate fi finalizat cu succes.  

 

Date prelucrate: adresa de e-mail, nume utilizator, nume, prenume, număr de telefon, parolă. 

 

Temei legal: Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR. 

2. Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de prestări servicii de publicitate încheiat cu lovestreet.ro, emiterea de facturi, pentru respectarea legislației din România 

Explicație: Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea contractului de prestări-servicii de publicitate în relație cu dvs.,  pentru procesul de facturare, precum și pentru respectarea legislației din România, pentru situația unui eventual litigiu, dar și pentru combaterea și prevenirea numitor fraude. 

 

Date prelucrate: adresa de e-mail, datele de facturare – nume, prenume, adresă de domiciliu. 

 

 

Temei legal: 

Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR. 

 

Obligația legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR. 

 

Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR. 

3. Pentru anunțurile publicate de utilizator, pentru o mai bună organizare și/sau sortare a anunțurilor, pentru o publicare mai facilă a anunțurilor de către utilizatori 

Explicație: Pentru o mai bună sortare și grupare a anunțurilor publicate de utilizatori, pentru o scriere / pregătire mai facilă a anunțurilor ce urmează să fie postate de utilizatori, aceștia pot completa câmpurile de informații puse la dispoziție de lovestreet.ro în cadrul subsecțiunii din site denumite My profile, la categoria Informații generale. 

 

Date prelucrate: nume, nume afișat, număr de telefon, email, vârsta, sex, orientare sexuală, naționalitate, limbi vorbite, înălțime, greutate, culoarea părului, culoarea ochilor, tatuaje, mărimea cupei sânilor, piercing, dacă este sau nu fumător / fumătoare. 

 

Furnizarea acestor informații NU este obligatorie. 

 

Pentru prelucrarea datelor care intră în categorii speciale de date cu caracter personal, utilizatorii își vor exprima în mod expres consimțământul (consimțământ explicit). 

 

Imediat după aceste câmpuri de informații, utilizatorul își va exprima consimțământul explicit și expres cu privire la publicarea acestor date pe site-ul lovestreet.ro  

 

Temei legal: Consimțământ – Art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR   

 

4. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a lovestreet.ro 

Explicație: Pentru a vă răspunde la solicitări, precum și pentru gestionarea evenimentelor legate de interacțiunea dvs. cu site-ul nostru, precum și pentru situațiile când interogarea dvs. este necesară pentru exercitarea drepturilor dvs., gestionarea reclamațiilor dvs. 

 

Date prelucrate: nume utilizator, adresă de e-mail. 

 

Temei legal: 

Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR. 

 

Obligația legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR. 

 

5. În scopuri de marketing 

Explicație: Prelucrăm datele dvs. în scopuri de marketing, atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizate prin mijloace multiple, atunci când autorizați recepționarea de notificări push pe dispozitivul dvs. mobil sau configurați setările dispozitivului dvs. mobil pentru a permite reclamele personalizate. 

 

Pentru a vă prezenta informații personalizate, pe site-ul nostru sau pe platformele unor terți, precum și pentru îmbogățirea datelor, pentru întocmirea unui profil cu informațiile pe care le avem despre dvs. (cum ar fi navigarea pe site, preferințele sau istoricul dvs. de cumpărare) și cu datele personale pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi intervalul de vârstă sau limba, în scopul de a vă oferi o experiență mai plăcută pe site-ul nostru. 

 

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, preferințe, locația, număr de telefon. 

 

Temei legal: 

 

Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR  – (doar pentru marketing direct).  

 

Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR. 

 

 

6. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor lovestreet.ro 

Explicație: Pentru a vă oferi o experiență cât mai ușoară și mai facilă pe site-ul nostru, dar și pentru a ne apăra/proteja împotriva unor atacuri cibernetice, protecția rețelei, prevenirea fraudelor. 

 

Date prelucrate: adresă de e-mail, adresă IP. 

 

Temei legal: 

 

Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR. 

 

 

 

7. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS.?

 

 

 

SCOPUL PRLEUCRĂRII 

TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA FACEM PRELUCRAREA 

1. Pentru a vă crea un cont pe site-ul lovestreet.ro 

Explicație: Datele se vor prelucra / păstra pe toată perioada cât veți avea un cont pe site-ul nostru. 

 

2. Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de prestări-servicii încheiat cu lovestreet.ro, emiterea de facturi, pentru respectarea legislației din România 

Explicație: Datele se vor prelucra pe perioada gestionării raporturilor dvs., pentru eventuale proceduri de reclamații, precum și ulterior acestor operațiuni, dar nu mai mult de 3 ani de la încetarea raporturilor dintre noi. 

 

În ceea ce privește datele de facturare, acestea se vor stoca pentru o durată de 10 ani de zile, conform legislației fiscale în vigoare. 

3. Pentru anunțurile publicate de utilizator, pentru o mai bună organizare și/sau sortare a anunțurilor, pentru o publicare mai facilă a anunțurilor de către utilizatori 

Explicație: Datele se vor prelucra / păstra pe toată perioada cât veți avea un cont pe site-ul nostru. 

 

4. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a lovestreet.ro 

Explicație: Datele se vor prelucra pe perioada gestionării solicitării dvs. precum și ulterior acestor operațiuni, dar nu mai mult de 1 an de la soluționarea cererii dvs. 

5. În scopuri de marketing 

Explicație: Datele se vor prelucra până la momentul în care alegeți să revocați permisiunea de a vă afișa reclame personalizate.   

 

În ceea ce privește Newsletter-ul, datele se vor prelucra până la momentul în care alegeți să vă dezabonați de la Newsletter-ul nostru. 

 

6. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor lovestreet.ro 

Explicație: Datele se vor prelucra pe o perioadă de 1 an de zile de la ultima interacțiune cu noi. 

 

 

După ce aceste perioade de păstrare expiră și dacă nu există un alt temei legal pentru care trebuie să păstrăm/prelucrăm datele dvs., acestea se vor șterge din sistemele noastre. 

 

 1. TRANSFERURI DE DATE CĂTRE TERȚE PĂRȚI

 

În virtutea activității noastre putem transfera anumite date cu caracter personal către colaboratorii noștri, furnizorii noștri – terțe părți care au implementate măsuri de securitate și siguranță în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal. 

 

Astfel, putem transmite datele dvs. și următoarelor terțe părți: 

 

 • instituții ale Statului (Instanțe judecătorești, Parchete, Poliție, instituții financiare, organe specializate în descoperirea și prevenirea fraudei, dar și alte organe ale Statului) 
 • furnizorii de servicii IT, securitate, hosting, telecomunicații, juridice, contabilitate, audit 
 • furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate, cum ar fi site-urile de socializare, agențiile de publicitate sau partenerii de publicitate.  
 • procesatorii de plăți 

Totodată, având în vedere ultima decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (pronunțată în cauza Schrems II (C-3111/18), prin care a fost  invalidat mecanismul instituit prin acordul Privacy Shield de transfer de date din UE în SUA, am ales să colaborăm numai cu furnizori care își păstrează bazele de date în UE sau care îndeplinesc Clauzele contractuale standard (CSC). 

 

 1. DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm: 

 

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. 
 • Dreptul de acces asupra datelor 

    Ne puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm. 

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete 

  Ne puteți solicita să rectificăm datele dvs. cu caracter personal pe care noi le avem deja. 

 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

   Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor. 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării 

 Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator  

    Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal către un alt operator. 

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

  În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, dreptul să îl retrageți în orice moment.  

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs. 
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs. 
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.  

Autoritatea de specialitate în România este:  

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: [email protected], web-site-ul: www.dataprotection.ro 

 

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: [email protected] 

 

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile prezentate nu sunt absolute. Există excepții prevăzute de Regulamentul GDPR, sens în care fiecare solicitare venită din partea dvs. cu privire la exercitarea unui sau a mai multor drepturi privind datele dvs. cu caracter personal va fi analizată astfel încât să decidem dacă o putem onora și în ce măsură. 

 

În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor.  

Dacă cererea este neîntemeiată, vă vom răspunde cu privire la motivul pentru care nu vă putem onora solicitarea. 

 

La orice solicitare venită din partea dvs. cu privire la drepturile dvs. asupra datelor cu caracter personal prelucrate de noi vom face tot ce ne stă în putință să răspundem în termen de o lună. Termenul de răspuns poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. 

 

În cazul în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea. 

În funcție de modificările legislative, evoluția tehnologiei și alte asemenea este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate. 

 

În acest caz, vă vom comunica acest lucru, astfel încât dvs. să decideți în consecință cu privire la datele dvs. cu caracter personal. 

This website is operated by

MEDIALINK ON LINE 19 SRL

J15/711/2016 | C.U.I. 36279519

 

CONTACT US:

[email protected]

Users

Site with explicit sexual content. Enter ONLY if you are over 18 years old and agree to Terms & Conditions, Privacy Policy and policy of cookies.
powered by GENIUSWEB.ro