Lovestreet.ro - Matrimoniale online
 • Search
 • Account

Termeni și condiții

 

 

TERMENE ȘI CONDIȚII  

LOVESTREET.RO 

 

 

Ultima modificare: 05.12.2022 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenele și condițiile de utilizare a website-ului lovestreet.ro. 

 

Termenele și condițiile reprezintă contractul sau regulile care guvernează relația dintre site-ul lovestreet.ro și dvs. – vizitator al site-ului lovestreet.ro sau utilizator al serviciilor de publicitate și promovare puse la dispoziție de site-ul lovestreet.ro 

 

 1. INTRODUCERE 

 

Acest site este operat de MEDIALINK ON LINE 19  SRL, o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 19C, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/711/2016 , având cod unic de înregistrare 36279519, adresă de e-mail de contact: [email protected] 

 

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului lovestreet.ro și condițiile de utilizare. 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenele și condițiile, precum și toate celelalte politici publicate pe acest site, înainte de a efectua orice operațiune prin intermediul acestui site, deoarece conțin informații importante despre drepturile dumneavoastră legale, condiții obligatorii și obligații din punct de vedere legal pentru utilizarea serviciilor ce vi le punem la dispoziție. 

 

Dacă nu acceptați în totalitate și necondiționat Termenele și condițiile, vă rugăm să nu folosiți site-ul lovestreet.ro și ar trebui să încetați imediat orice de utilizare a site-ului. 

 

Făcând clic pe butoanele ”Acceptați”, ”Accept”, ”Sunt de acord”, ”Înregistrare cont”, ”Confirm” dumneavoastră (”dvs.”) consimțiți să fiți parte a acestor Termene și Condiții. De asemenea reprezentați și garantați că persoana care face clic pe aceste butoane este autorizată să încheie acest acord și să opereze pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul Termenelor și condițiilor, fac parte din Termene și condiții. 

 

Prin utilizarea site-ului nostru, indiferent că utilizați serviciile puse la dispoziție prin prezentul site sau nu, confirmaţi şi sunteți de acord că aţi citit, înțeles şi aţi fost de acord cu toate politicile publicate pe acest site și cu Termenele și condițiile. 

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Termenele și condițiile. Orice modificări aduse Termenelor și condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site.  

 

Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenelor și condițiilor, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. Asigurați-vă ca reveniți periodic la aceasta pagina pentru a va asigura ca sunteți familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor Termene și Condiții.  

 

Puteți determina momentul când Termenele și condițiile au suferit ultima actualizare sau modificare, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termene și Condiții”, mențiune denumita “ultima modificare___” 

 

În măsura în care exista un conflict între Termenele și condițiile site-ului lovestreet.ro și alte Politici prezentate pe site, Politicile speciale vor prevala.  

 

Prezentele Termene și condiții se aplică pe prezentul site deținut și / sau operate de MEDIALINK ON LINE 19  SRL, incluzând însă fără a se limita la site-ul lovestreet.ro, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, “Site-ul“), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului ( “Serviciile“).  

 

 

 1. DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI  

 

În cuprinsul Termenelor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:  

 

CONT = este funcționalitatea creată în site, formată dintr-o adresa de e-mail și/sau username (nume de cont) și o parola introduse de utilizator, care permite acestuia achiziționarea de anunțuri de publicitate pe site-ul lovestreet.ro și/sau pachete de promovare a anunțurilor de publicitate și care conține informații despre utilizator, istoricul achizițiilor în site-ul lovestreet.ro (tip de servicii achiziționate, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate. 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 

LINK = înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație; 

 

PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

 

SECȚIUNE = înseamnă o secțiune de pe site-ul lovestreet.ro 

 

SITE = înseamnă site-ul lovestreet.ro 

 

SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). Nu încurajăm SPAM-ul și nu vom proceda la asemenea comunicări către utilizatori; 

 

VIZITATOR = este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta fără a fi necesara crearea unui cont (adică înregistrarea cu un nume de cont sau username și parolă). Pentru a evita orice confuzie sau neclaritate, facem mențiunea expresă că vizitatorii NU reprezintă și nici nu vor reprezenta, în nici un moment, clienții lovestreet.ro. Vizitatorii nu vor face nici un fel de plăți către site-ul lovestreet.ro, în schimbul accesării site-ului lovestreet.ro. 

 

UTILIZATOR = este orice persoana fizica care utilizează site-ul lovestreet.ro prin intermediul contului său (adică prin înregistrarea cu un nume de cont, adresă de e-mail, număr de telefon și parolă) și care poate folosi toate funcționalitățile sau serviciile puse la dispoziție de lovestreet.ro de a publica anunțuri de publicitate și de a le promova. Utilizatorul va plăti prețurile astfel cum sunt afișate pe site, pentru anunțurile de publicitate și/sau pentru pachetele de promovare ale anunțurilor pe site-ul lovestreet.ro. Pentru a evita orice confuzie sau neclaritate, facem mențiunea expresă că utilizatorii site-ului lovestreet.ro NU vor încasa nici o sumă de bani de la vizitatorii site-ului lovestreet.ro sau de la alți utilizatori ai site-ului lovestreet.ro, prin intermediul site-ului lovestreet.ro. Utilizatorii vor folosi serviciile de publicitate puse la dispoziție de lovestreet.ro exclusiv în scopuri private, și nicidecum în scopuri comerciale. 

 

 

 1. SCOPUL SITE-ULUI lovestreet.ro 

 

Site-ul lovestreet.ro oferă servicii de publicitate, prin oferirea posibilității utilizatorilor de a publica anunțuri, gratuite și plătite, în scopul de a facilita contactul între utilizatorii și/sau vizitatorii site-ului lovestreet.ro. Cu toate acestea, prin anunțurile publicate de utilizatorii site-ului, lovestreet.ro este un site care poate fi caracterizat prin conținut explicit, dedicat adulților. 

 

În nici un caz, site-ul lovestreet.ro nu organizează întruniri, întâlniri sau alte asemenea între sau cu utilizatorii site-ului și nici nu intervine în orice decurge după publicarea anunțurilor pe site de către utilizatori sau prin vizitarea site-ului de către vizitatori. 

 

În nici un caz, site-ul lovestreet.ro nu este o agenție de escorte, fiind doar un site online care publică anunțuri de publicitate și pachete de promovare ale anunțurilor de publicitate, publicate pe site. 

 

Prin site-ul lovestreet.ro, utilizatorii pot publica anunțuri publicitare, gratuite sau plătite. Utilizatorii pot alege ca în promovarea anunțurilor să folosească text și/sau fotografii pentru a ajunge cât mai ușor la publicul țintă dorit de utilizator. 

 

Site-ul lovestreet.ro acționează ca un site de mică publicitate, fără să intermedieze prestarea de servicii, vânzarea de bunuri sau orice fel de plăți între utilizatori și/sau vizitatori. 

 

Site-ul lovestreet.ro nu furnizează nici un fel de alte servicii, in afara celor de publicitate, neputând fi răspunzător pentru comportamentul utilizatorilor și/sau al vizitatorilor și nici pentru conținutul și/sau fotografiile publicate de către utilizatori. 

 

Site-ul lovestreet.ro nu intervine în niciun caz în conținutul publicat de către utilizatori, cu excepția cazurilor în care conținutul postat încalcă Codul de conduită sau standardele privind calitatea materialelor publicate. 

 

Conținutul care încalcă Termenele și condițiile sau orice alte Politici lovestreet.ro poate fi raportat la adresa de e-mail: [email protected] 

 

În acest sens, utilizatorii site-ului lovestreet.ro pot publica anunțuri de publicitate prin site-ul lovestreet.ro și  primesc acces la site pentru a-și publica anunțurile, iar aceștia sunt singurii și direct răspunzători pentru informațiile publicate, inclusiv dar fără a se limita la descriere, condiții și orice alte informații, precum și pentru exactitatea, integritatea și corectitudinea informațiilor. 

 

Pentru evitarea oricărui dubiu referitor la anunțurile de publicitate publicate pe site-ul lovestreet.ro, atât Utilizatorii/Clienții cât și Vizitatorii înțeleg faptul că toate anunțurile, mesajele, textele, fișierele, imaginile, fotografiile, materialele video, postate pe site aparțin Utilizatorului / Clientului care le-a postat sau le-a conceput, acesta purtând întreaga răspundere pentru Conținutul postat sau conceput. 

 

Site-ul lovestreet.ro nu verifică corectitudinea și acuratețea informațiilor publicate de utilizatori și nici nu garantează faptul că aceste informații sunt complete, exacte și/sau corecte și/sau în legalitate, sens în care site-ul lovestreet.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru erori, inexactități, nelegale, informații false, inexacte, înșelătoare sau pentru netransmiterea tuturor informațiilor. 

 

În cazul în care vizitatorul și/sau utilizatorul site-ului lovestreet.ro decide să contacteze unul sau mai mulți utilizatori, prin datele publicate de acesta / aceștia în anunțul / anunțurile lui / lor, vizitatorul și/sau utilizatorul  va analiza cu atenție anunțul și/sau anunțurile publicate ÎNAINTE de a face orice acțiune sau inacțiune. 

 

Luarea directă de contact între Clienții / Utilizatorii site-ului și Vizitatorii site-ului se face doar prin acord reciproc. Site-ul lovestreet.ro interzice plata unor sume de bani de către Vizitatorii site-ului în schimbul oricăror servicii  oferite de către Clienții / Utilizatorii site-ului. Pentru evitarea oricărui dubiu, site-ul lovestreet.ro nu permite sub nicio forma oferirea de servicii sexuale contra cost sau în schimbul altor beneficii materiale. 

 

Site-ul lovestreet.ro nu este în nici un caz responsabil pentru rezervări și/sau achiziții de servicii, restituiri de plăți și / sau avansuri, anulări, suplimentări și / sau diminuări de servicii, plăți, rambursări, taxe suplimentare și/sau orice alte condiții speciale / suplimentare referitoare la anunțurile de publicitate publicate pe site-ul lovestreet.ro. Pentru toate aceste informații și detalii, vizitatorul și/sau utilizatorul va verifica în prealabil anunțul și/sau anunțurile publicate de utilizatorul și/sau utilizatorii pe care îl / îi contactează. 

 

În același sens, site-ul lovestreet.ro nu intervine, în nici o modalitate, în eventuale dispute, contencioase sau necontencioase care ar putea interveni între utilizatorii site-ului lovestreet.ro și vizitatorii site-ului lovestreet.ro, precum și între aceștia și orice alte persoane. Utilizatorii și sau vizitatorii site-ului lovestreet.ro sunt singurii răspunzători pentru modul de soluționare a eventualelor dispute ce s-ar putea ivi în desfășurarea discuțiilor / contactului dintre cele două părți. 

 

 

 1. ACCESUL LA SITE-UL lovestreet.ro 

 

Având în vedere că tot conținutul publicat în cadrul anunțurilor postate de utilizatorii site-ului lovestreet.ro, acesta se adresează exclusiv adulților, site-ul și serviciile de publicitate oferite de lovestreet.ro se adresează numai persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.  

 

Așadar, niciun material destinat adulților nu este pus la îndemâna minorilor. 

 

Din acest motiv, am implementat pe site-ul lovestreet.ro măsuri de siguranță pentru a restricționa accesul minorilor, atât în calitate de vizitator, cât și în calitate de utilizator, la site-ul lovestreet.ro. 

 

În ceea ce privește vizitatorii site-ului lovestreet.ro, în scopul de a ne asigura că la site au acces doar persoanele majore, am restricționat accesul la site prin aplicarea unei ferestre de tip pop-up care blochează vizionarea conținutului site-ului pentru persoanele minore, comunicând prin intermediul ferestrei de tip pop-up faptul că site-ul lovestreet.ro prezintă conținut dedicat adulților peste 18 ani, iar prin continuarea utilizării și/sau vizionării site-ului, vizitatorul declară că are peste 18 ani, accesând butonul „Am 18 ani sau mai mult” . 

 

Totodată, în cadrul aceleiași ferestre de tip pop-up se vor pune la dispoziție Termenele și condițiile site-ului lovestreet.ro, precum și Politica de cookies, pentru ca acestea să fie analizate de către vizitator înainte de a accesa site-ul lovestreet.ro. 

 

Totodată, având în vedere că sunteți adult (fie că aveți calitatea de utilizator și/sau de vizitator al site-ului lovestreet.ro), declarați pe proprie răspundere că aveți dreptul legal de a viziona orice conținut pe care îl considerați recomandabil. Mai mult, declarați că vizionarea conținutului de pe site-ul lovestreet.ro nu încalcă în niciun fel normele legale ale orașului, județului, statului sau țării dumneavoastră. 

 

În ceea ce privește utilizatorii site-ului lovestreet.ro, în scopul de a ne asigura că numai persoanele majore au posibilitatea de a-și crea cont și de a publica anunțuri de publicitate și/sau de promovare pe site-ul lovestreet.ro, condiționăm crearea unui cont pe site și/sau publicarea de anunțuri plătite și/sau gratuite de verificarea vârstei utilizatorului. 

 

Deși lovestreet.ro face eforturi pentru a evita accesul minorilor la site, precum și pentru a evita ca minorii să aibă posibilitatea de a publica anunțuri pe site-ul lovestreet.ro, din nefericire nu putem garanta o prevenție completă în acest sens. 

 

Din acest motiv, avem nevoie și de ajutorul vizitatorilor sau al utilizatorilor site-ului lovestreet.ro de a combate posibilitatea ca minorii să aibă acces la site-ul lovestreet.ro și/sau să publice conținut pe site. 

 

Cum poți ajuta? 

 

În cazul în care vârsta publicată de către utilizator într-un anunț postat pe site-ul lovestreet.ro nu este corectă, existând riscul ca respectivul utilizator să fie minor, sau utilizatorul nu poate dovedi faptul că este major, îți solicităm să întrerupi orice contact cu respectivul utilizator și să ne raportezi acest lucru, în cel mai scurt timp, la adresa de e-mail: [email protected]. Echipa site-ului lovestreet.ro va lua măsuri tehnice pentru ca în cel mai scurt timp de la luarea la cunoștință a acestei situații, să șteargă contul și să restricționeze accesul utilizatorului respectiv la site-ul lovestreet.ro. 

 

Site-ul lovestreet.ro încurajează părinții și/sau ocrotitorii legali să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a restricționa accesul minorilor la site-ul lovestreet.ro.  

 

Protecțiile care asigura un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) disponibile pe piața, pot ajuta părinților și/sau ocrotitorii legali la restricționarea accesului la site-ul lovestreet.ro. 

 

 1. CUM UTILIZAȚI SITE-UL LOVESTREET.RO 

 

Pentru a utiliza site-ul lovestreet.ro este necesară conexiunea la internet, pe dispozitivul dvs. (computer, laptop, tabletă, telefon mobil). Site-ul se poate accesa de oriunde, oricând si de pe orice dispozitiv. 

 

 

 1. CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR PE SITE-UL LOVESTREET.RO

 

Pentru a avea posibilitatea de a publica anunțuri de publicitate și/sau promovare pe site-ul lovestreet.ro este necesară crearea unui cont de utilizator pe site-ul lovestreet.ro 

 

Pentru crearea unui cont de utilizator pe site-ul lovestreet.ro (cont care este gratuit) trebuie să aveți peste 18 ani. 

 

Folosind aceasta modalitate de a va autentifica pe site, veți utiliza numele de utilizator, nume, adresa de e-mail, numărul de telefon și veți crea o parolă. 

 

Ulterior, pentru a se conecta la contul său de utilizator, acesta va completa numai adresa de e-mail și parola utilizate la crearea contului. 

 

Imediat după ce ați furnizat aceste date către lovestreet.ro, veți primi un e-mail pentru activarea contului pe site-ul lovestreet.ro 

 

Nu va fi permisă înregistrarea și utilizarea mai multor conturi de utilizator, nici măcar sub un alt nume. În cazul în care vor exista conturi de utilizator duplicate, acestea vor fi eliminate de echipa tehnică a site-ului lovestreet.ro. 

 

La momentul la care utilizatorul va crea contul, acesta trebuie să furnizeze detaliile corecte și complete, precum și orice fotografii reale. În același sens, utilizatorul va alege la momentul creării contului, scopul pentru care creează cont pe site-ul lovestreet.ro, în funcție de ceea ce își dorește și de anunțurile de publicitate pe care va dori să le publice pe site-ul lovestreet.ro 

 

Este absolut interzisă încălcarea drepturilor altor persoane la momentul creării unui cont pe site-ul lovestreet.ro, fiind interzisă crearea de cont de utilizator cu numele și datele altei persoane, precum și orice formă de fraudă informatică și nu numai. În cazul în care echipa lovestreet.ro va lua la cunoștință despre încălcarea acestei clauze, va lua măsurile necesare și va raporta autorităților orice încălcare de legislație.  

 

După ce declarați ca sunteți de acord cu Termenele și condițiile, precum și cu toate celelalte Politici ale site-ului lovestreet.ro, sens în care aveți obligația de a citi conținutul în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dvs. în cadrul raporturilor desfășurate intre dvs., în calitate de utilizator și site-ul lovestreet.ro, apăsați butonul care să confirme crearea contului de utilizator pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Prin crearea contului dvs. consimțiți ca toate datele furnizate de dvs., necesare procesului de creare al contului sau de autentificare, sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării înscrierii. În cazul în care oricare dintre aceste date au suferit modificări, aveți obligația să le modificați în cel mai scurt timp, direct din contul dvs. creat pe site-ul lovestreet.ro  

 

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității și a securității datelor din contul dvs. și pentru orice modificare desfășurată în cont, cu excepția cazului când acestea nu au fost făcute sau autorizate de dvs și nu ați fost neglijent (cum ar fi pierderea datelor pentru înregistrare în cont sau datele nu au fost păstrate la loc sigur și alte asemenea). 

 

Este interzisă transmiterea sau comunicarea datelor de cont unei alte persoane sau punerea la dispoziție a contului de utilizator pe site-ul lovestreet.ro, pentru ca acesta să fie utilizat de o altă persoană care nu are cont pe site și/sau nu îndeplinește condițiile de a deține un cont pe site-ul lovestreet.ro 

 

Pentru a evita orice confuzie sau neclaritate, facem mențiunea expresă că utilizatorii site-ului lovestreet.ro NU vor încasa nici o sumă de bani de la vizitatorii site-ului lovestreet.ro sau de la alți utilizatori ai site-ului lovestreet.ro, prin intermediul site-ului lovestreet.ro.  

 

Utilizatorii vor folosi serviciile de publicitate puse la dispoziție de lovestreet.ro exclusiv în scopuri private, și nicidecum în scopuri comerciale. 

 

Lovestreet.ro nu monitorizează sau verifică constant și activ crearea conturilor de utilizator, dar își rezervă dreptul de a lua măsurile corespunzătoare în cazul în care Termenele și Condițiile, precum și orice alte Politici ale site-ului lovestreet.ro sunt încălcate ori în cazul în care este încălcată legislația sau atunci când sunt încălcate drepturile altor persoane. 

 

Orice încălcare poate fi raportată echipei tehnice a site-ului lovestreet.ro la adresa de e-mail: [email protected] 

 

Lovestreet.ro își rezervă dreptul de a alege ce măsuri sunt cele mai potrivite de aplicat în funcție de încălcarea comisă de un anumit utilizator. Măsurile ce pot fi aplicate de echipa lovestreet.ro pot include dar nu sunt limitate la suspendarea temporară și/sau permanentă a unui cont de utilizator pentru o perioadă definitivă, ștergerea unui cont de utilizator. Aceste măsuri pot fi aplicate de lovestreet.ro cu sau fără o notificare prealabilă a respectivului utilizator sancționat. 

 

 1. PANOUL DE CONTROL DIN CONTUL DE UTILIZATOR

 

După crearea contului de utilizator, acesta va fi redirecționat către un panou de control, de unde va avea acces la gestionarea anunțurilor sale, va primi notificări cu privire la anunțurile sale, va avea acces la balanță (adică va putea verifica ce sumă de bani mai are disponibilă în cont pentru a o folosi pentru a promova anunțuri plătite pe site-ul lovestreet.ro), va avea acces la serviciul denumit PROMOVARE AUTOMATĂ, va avea acces la profilul său, la favorite și la comenzi plasate pentru serviciile puse la dispoziție de lovestreet.ro. 

 

Funcționalitățile din panoul de control pot fi următoarele: 

 

ANUNȚURI 

 

În această sub secțiune utilizatorul îți poate vizualiza și gestiona propriile sale anunțuri. 

Fiecare anunț publicat va fi postat pe site-ul lovestreet.ro pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice. În dreptul fiecărui anunț din contul său, utilizatorul va putea vizualiza când va expira durata de afișare a anunțului respectiv. 

Anunțurile cu durată expirată nu se vor șterge, ci acestea nu se vor mai afișa public pe site-ul lovestreet.ro, dar vor rămâne în contul utilizatorului. 

 

Fiecare anunț publicat de utilizator va avea funcționalitățile proprii. De aici anunțurile pot fi editate / modificate, șterse, vizualizate și promovate pentru un anumit interval de ore. 

 

NOTIFICĂRI 

 

Aici vor apărea diverse notificări adresate utilizatorului, cum ar fi dacă un vizitator sau un utilizator apreciază anunțurile sale (prin apăsarea butonului de FAVORITE). 

 

BALANȚĂ  

 

În această sub secțiune utilizatorul poate achiziționa diverse pachete de promovare a anunțurilor sale. 

Fiecare pachet include un anumit număr de credite ce pot fi folosite pentru a promova anunțuri care vor fi promovate pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Pentru achiziționarea oricărui pachet de credite pentru promovarea de anunțuri, utilizatorul va accesa butonul CUMPĂRĂ ACUM. 

 

După ce utilizatorul accesează butonul de CUMPĂRĂ ACUM, va fi trimis pe pagina de checkout pentru a completa datele necesare facturării și pentru a face plata aferentă pachetului achiziționat. 

 

Aici va completa datele de facturare solicitate (nume complet și adresa de domiciliu, adresa de e-mail), va vizualiza încă o dată comanda plasată  (Adică ce pachet de promovare urmează să achiziționeze), va selecta metoda de plată, iar în funcție de metoda de plată aleasă, va fi redirecționat pentru a efectua plata pe platforma procesatorului de plăți, însă nu înainte de a lua la cunoștință Termenele și condițiile aplicabile. 

 

Înainte de a achiziționa orice pachet de promovare a anunțurilor sale, utilizatorul poate analiza ce conțin pachetele de promovare (câte credite și care este tariful acestora). 

 

După ce utilizatorul a achiziționat un anumit pachet de promovare a anunțurilor sale, suma de bani achitată pentru pachetul respectiv va putea fi vizualizată de către utilizator la sub secțiunea BALANȚĂ. 

 

Așadar utilizatorii pot vizualiza în timp real ce sumă de bani este disponibilă în contul lor de utilizator, pentru a cunoaște exact câte anunțuri mai pot promova și când este cazul să mai achiziționeze un pachet nou de promovare a anunțurilor. 

 

 

PROMOVARE AUTOMATĂ 

 

Prin selectarea opțiunii de promovare automată de către utilizator, la momentul expirării promovării unui anunț, acesta va fi promovat în mod automat pentru o anumită perioadă (definită / prezentată pe site-ul lovestreet.ro în dreptul acestui serviciu). În acest sens, utilizatorul nu va fi nevoit să prelungească manual de fiecare dată promovarea unui anunț, ci site-ul lovestreet.ro va face acest lucru pentru utilizator. 

 

Desigur, prin promovarea automată utilizatorul își exprimă acordul pentru efectuarea plății aferente și/sau încasarea de către lovestreet.ro a creditelor necesare pentru promovarea automată. 

 

 

PROFILUL MEU 

 

Din funcționalitatea denumită PROFILUL MEU, utilizatorul va avea acces la informațiile generale despre persoana sa, la informații despre parola setată la contul său și la datele de facturare pentru serviciile de promovare achiziționate pe site-ul lovestreet.ro. 

 

La secțiunea INFORMAȚII GENERALE, utilizatorul va introduce informații despre propria sa persoană (nume, nume afișat, email, vârsta, sex, orientare sexuală, naționalitate, limbi vorbite, înălțime, greutate, culoarea părului, culoarea ochilor și orice alte detalii solicitate în câmpurile de informații). 

 

Informațiile completate la această secțiune de către utilizator se vor regăsi în cadrul fiecărui anunț publicat de utilizator pe site-ul lovestreet.ro, la secțiunea PROFIL, din cadrul anunțului său. 

 

FAVORITE 

 

În această sub secțiune utilizatorul poate vizualiza dacă un vizitator sau un utilizator apreciază anunțurile sale (prin apăsarea butonului de FAVORITE). 

 

 

COMENZI 

 

În cadrul acestei sub secțiuni, utilizatorul poate vizualiza comenzile plasate de acesta pentru pachetele de promovare achiziționate pe site-ul lovestreet.ro, respectiv numărul comenzii, data comenzii, starea comenzii, totalul sumei aferente comenzii și câteva butoane privind diferitele acțiuni pe care le poate lua asupra comenzilor. 

 

 

DECONECTARE 

 

Din această sub secțiune utilizatorul se va putea deconecta din contul său de utilizator. 

 

 

 

 1. MODIFICAREA DATELOR CONTULUI DE UTILIZATOR PE SITE-UL LOVESTREET.RO

 

Pentru modificarea datelor din contul de utilizator, utilizatorul va accesa contul său și va putea modifica informațiile completate de acesta în câmpurile de formular puse la dispoziție de lovestreet.ro 

 

După orice modificare de informații, utilizatorul va accesa butonul SALVEAZĂ, pentru a salva ultimele modificări efectuate. 

 

 

 1. ȘTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR PE SITE-UL LOVESTREET.RO

 

Pentru ștergerea contului de utilizator, utilizatorul va accesa contul său de pe site-ul lovestreet.ro, iar din panoul de control al contului va accesa opțiunea de ȘTERGERE CONT. Odată ce utilizatorul accesează acest buton, informațiile referitoare la contul său vor fi șterse. Desigur, reamintim utilizatorului că, în cazul în care avem un alt temei legal pentru păstrarea anumitor date referitoare la contul său, o parte din datele sale vor fi în continuare păstrate de lovestreet.ro. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați Politica de confidențialitate.  

 

Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor. 

 

În orice caz, site-ul lovestreet.ro va respecta dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) al persoanelor fizice.  

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați Politica de confidențialitate.  

 

 

 1. ȘTERGERE SAU RESTRICȚIONAREA LA CONTUL DE UTILIZATOR PE SITE-UL LOVESTREET.RO, ACȚIUNE EFECTUATĂ DE CĂTRE ECHIPA SITE-ULUI LOVESTREET.RO

 

Lovestreet.ro poate să suspende contul oricărui utilizator, dacă consideră acest lucru oportun, cu o notificare prealabilă a utilizatorului respectiv de 7 zile lucrătoare, înainte de suspendarea efectivă a contului.  

 

Lovestreet.ro poate considera oportună suspendarea contului unui utilizator în situația în care stabilește că utilizatorul a acționat sau acționează într-un mod care ar putea cauza, cauzează sau a cauzat o imagine negativă site-ului lovestreet.ro sau afectează, poate afecta sau va afecta negativ site-ul lovestreet.ro, potențialii utilizatori ai site-ului lovestreet.ro, utilizatorii site-ului lovestreet.ro și/sau vizitatorii site-ului lovestreet.ro. 

 

Suspendarea pentru fapte / acțiuni interzise: 

 

Lovestreet.ro poate suspenda accesul oricărui utilizator al site-ului lovestreet.ro la oricare sau la toate serviciile, fără o notificare prealabilă, în cazul în care: 

 

 • Site-ul lovestreet.ro este utilizat într-un mod care încalcă legile sau reglementările locale, naționale, sau europene aplicabile sau Termenele și Condițiile, precum și celelalte Politici publicate pe site-ul lovestreet.ro; 

 

 • cazuri repetate de încărcare de materiale și/sau informații care încalcă legislația și/sau se presupune că încalcă drepturile de autor sau drepturile de marcă ale oricărei persoane sau entități. 

 

Lovestreet.ro are posibilitatea, fără notificare prealabilă, să examineze și să șteargă orice date pe care le consideră cu bună credință că încalcă legea sau Termenele și Condițiile, cu condiția să nu aibă obligația (cu excepția cazului în care legea prevede altfel) să păstreze, să controleze, să monitorizeze datele respective. 

 

Ștergerea unui cont de utilizator poate implica și ștergerea tuturor anunțurilor de publicitate și/sau de promovare și a conținutului publicat. 

 

În cazul în care lovestreet.ro constată sau ia la cunoștință că există un cont deschis de minor sau/și că există anunțuri publicate de o persoană minoră, va proceda în cel mai scurt termen la verificarea acestor informații, iar dacă se constată că utilizatorul bănuit a fi minor, este într-adevăr minor, contul său împreună cu toate anunțurile sale vor fi șterse în cel mai scurt termen. 

 

 

 1. FUNCȚIONALITĂȚILE SITE-ULUI LOVESTREET.RO

 

După ce utilizatorul site-ului lovestreet.ro s-a autentificat în contul său, se va deschide Panoul de control. 

 

Prin intermediul site-ului lovestreet.ro utilizatorii au la îndemână o serie de funcționalități și/sau servicii: 

 

 • Publicarea de anunțuri de publicitate pe site-ul lovestreet.ro, anunțuri care se pot bucura de niveluri diferite de vizibilitate în funcție de pachetul și/sau de tip de anunț achiziționat de pe site de către utilizator 
 • Posibilitatea de a căuta (căutare generală sau în funcție de anumite criterii) și/sau viziona anunțuri pe site-ul lovestreet.ro 
 • Posibilitatea de a contacta alți utilizatori care au publicat anunțuri pe site-ul lovestreet.ro 

 

Prin intermediul site-ului lovestreet.ro vizitatorii au la îndemână o serie de funcționalități: 

 

 • Posibilitatea de a căuta (căutare generală sau în funcție de anumite criterii) și/sau viziona anunțuri pe site-ul lovestreet.ro 
 • Posibilitatea de a contacta utilizatorii care au publicat anunțuri pe site-ul lovestreet.ro. Luarea directă de contact între Utilizator si Vizitator se poate face doar prin acord reciproc si este interzisa oferirea de servicii sexuale contra cost sau în schimbul altor beneficii materiale. 

 

 

 1. CUM POSTEZI UN ANUNȚ PE SITE-UL LOVESTREET.RO

 

Pentru a adăuga un anunț, utilizatorii vor folosi funcționalitatea ADAUGĂ UN NOU ANUNȚ, care poate fi regăsită în colțul din dreapta din pagina aferentă contului de utilizator. 

 

După ce utilizatorul a apăsat butonul ADAUGĂ UN NOU ANUNȚ se va deschide pagina în care utilizatorul va putea edita noul său anunț. 

 

La categoria GENERAL 

 

Utilizatorul va adăuga titlul anunțului său. 

 

La categoria DESCRIPTION (DESCRIERE) 

 

Utilizatorul va adăuga descrierea sau detaliile anunțului său. 

 

Înainte de a trece la următorul pas, utilizatorul va avea obligația de a lua la cunoștință Termenele și condițiile site-ului lovestreet.ro. 

 

După ce a acceptat Termenele și condițiile site-ului lovestreet.ro, utilizatorul poate accesa butonul URMATORUL pentru a merge la următoarea etapă în personalizarea anunțului său. 

 

La categoria DETAILS (Detalii) 

 

Utilizatorul va selecta categoria / subcategoria  din care face parte anunțul său, sexul utilizatorului (feminin / masculin), vârsta utilizatorului. După ce utilizatorul a completat aceste date va accesa butonul URMĂTORUL, pentru a completa datele referitoare la ADRESA. 

 

La categoria ADDRESS (Adresa) 

 

Utilizatorul va adăuga orașul și județul său. 

 

La categoria MEDIA 

 

Utilizatorul va adăuga un număr de imagini / fotografii. Este posibil ca în funcție de numărul fotografiilor adăugate, o parte din acestea să fie adăugate gratuit, iar un anumit număr de fotografii să fie adăugat contra cost, însă aceste detalii vor fi afișate utilizatorului oricum înainte de a face alegerea și plata acestui serviciu extra oferit de site-ul lovestreet.ro 

 

După ce toate informațiile și fotografiile dorite de utilizator au fost adăugate, utilizatorul va accesa butonul TRIMIET LISTA, prin care va publica anunțul pe site-ul lovestreet.ro 

 

După ce anunțul a fost adăugat, utilizatorul este redirecționat pe pagina aferentă TABLOULUI DE BORD, unde își poate vizualiza propriile anunțuri. 

 

 

Locația  

 

Locația anunțului se referă la locația utilizatorului contului. 

 

Această funcționalitate va permite utilizatorilor și / sau vizitatorilor site-ului să poată efectua căutări ale anunțurilor luând în clacul locația utilizatorilor. 

 

Locația va cuprinde numai orașul și județul utilizatorului și nicidecum locația exactă a acestuia. 

 

Utilizatorii site-ului lovestreet.ro pot publica anunțuri de publicitate pe site. Unele anunțuri pot fi gratuite, iar unele anunțuri sunt contra-cost.  

 

Totodată, utilizatorul poate opta pentru achiziționarea unui pachet de promovare pentru anunțurile sale de publicitate, ceea ce presupune că anunțurile sale pot fi promovate în fața altor anunțuri și cu prioritate. În acest fel, un utilizator poate crește semnificativ vizibilitatea anunțurilor sale de publicitate. 

 

Anunțurile de publicitate nu pot conține, sub nici o formă, prețuri de servicii oferite de utilizatori. 

Anunțurile de publicitate sunt publicate numai în scopuri personale, nicidecum pentru scopuri materiale sau pentru obținerea de foloase de către utilizatori. 

 

Cu toate acestea, lovestreet.ro nu poate controla sau verifica comportamentul, acțiunile sau inacțiunile utilizatorilor săi în afara platformei lovestreet.ro, sens în care nu își poate asuma nici un fel de răspundere pentru comportamentul, acțiunile, inacțiunile utilizatorilor după ce aceștia intră în contact cu vizitatorii site-ului lovestreet.ro sau cu alți utilizatori. 

 

Anunțurile de publicitate publicate de utilizatori, mesajele, textele, fișierele, imaginile, fotografiile, materialele video publicate în cadrul anunțurilor de publicitate pe site-ul lovestreet.ro aparțin în integralitate utilizatorului care le-a publicat pe site, acesta purtând întreaga răspundere pentru conținutul publicat pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Anunțurile de publicitate nu trebuie să fie înșelătoare, neadevărate, incorecte, incomplete sau să inducă în eroare. 

 

Echipa tehnică lovestreet.ro ia măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații, însă recunoaște că pot exista situații în care  conținutul, informațiile, anunțurile de publicitate, să prezinte elemente incomplete, incorecte, false, înșelătoare, astfel că recomandăm vizitatorilor site-ului lovestreet.ro, precum și celorlalți utilizatori ai site-ului să filtreze rațional orice informație publicată pe site-ul lovestreet.ro  

 

Anunțurile de publicitate trebuie publicate întotdeauna în secțiunea relevantă și corespunzătoare, sub categoria cea mai potrivită pentru subiectul anunțului.  

 

Reclamele trebuie plasate în limba utilizată pe site-ul lovestreet.ro, adică utilizând limba română, precum și în limba engleză. 

 

Orice anunț publicat pe site-ul lovestreet.ro poate fi publicat pe o perioadă de maximum 3 luni de zile calendaristice, perioadă calculată de la data la care anunțul respectiv apare ca fiind publicat pe site. 

 

Orice anunț de publicitate care încalcă Termenele și condițiile, precum și orice alte politici prezentate pe site-ul lovestreet.ro și/sau legea, pot fi șterse chiar și fără notificarea prealabilă a utilizatorului care a publicat respectivul anunț de publicitate. În acest caz, utilizatorul nu a avea dreptul la nici o rambursare a vreunei sume de bani achitate site-ului lovestreet.ro pentru anunțurile sau pachetele de promovare achiziționate care sunt șterse sau înlăturate de către echipa tehnică lovestreet.ro. 

 

În cazul în care utilizatorul consideră că măsura aplicată de lovestreet.ro este inadecvată sau neîntemeiată, el va comunica punctul său de vedere în termen de maximum cincisprezece (15) zile calendaristice de la aplicarea măsurii de lovestreet.ro. În acest sens, lovestreet.ro va lua în considerare argumentele comunicate de utilizator, fără a fi însă obligată să adopte alte măsuri față de măsurile inițiale. 

 

 

 1. CUM ȘTERGI UN ANUNȚ PE SITE-UL LOVESTREET.RO

 

 

Pentru a șterge un anunț, utilizatorul va accesa panoul de control, iar apoi va accesa ANUNȚURI, iar după ce se vor afișa pe ecran anunțurile publicate de utilizator, acesta va accesa butonul de ștergere din partea dreaptă a fiecărui anunț publicat de utilizator. 

 

În cazul în care anunțul pe care utilizatorul dorește să îl șteargă beneficia de promovare plătită de utilizator, prin ștergerea anunțului de către utilizator, acesta din urmă nu va avea dreptul la rambursarea sumei de bani achitate pentru promovarea anunțului pe care dorește să îl șteargă. 

 

Utilizatorul poate solicita și echipei tehnice lovestreet.ro să șteargă unul sau mai anunțuri de publicitate. În acest caz, utilizatorul nu a avea dreptul la nici o rambursare a vreunei sume de bani achitate site-ului lovestreet.ro pentru anunțurile sau pachetele de promovare achiziționate care sunt șterse sau înlăturate de către echipa tehnică lovestreet.ro. 

 

 

 1. ACHIZIȚIONAREA UNUI PACHET DE PROMOVARE A ANUNȚURILOR (PROMOVARE ANUNȚ ÎN PRIMA PAGINĂ)

 

După ce utilizatorul și-a creat propriul anunț în contul său, poate alege serviciul de promovare al anunțului pe prima pagină a site-ului lovestreet.ro. Această facilitate îi oferă beneficii utilizatorului, întrucât anunțul său va putea fi observat de vizitatorii și/sau utilizatorii site-ului lovestreet.ro cu prioritate, comparabil cu orice alt anunț de publicitate de pe site. 

 

Pentru a promova un anunț creat de utilizator pe prima pagină a site-ului lovestreet.ro, utilizatorul va urma pașii următori: 

 

 • Va accesa contul său creat pe site-ul lovestreet.ro 
 • Din panoul de control al contului, care poate fi accesat în partea stângă a paginii, utilizatorul va selecta butonul ANUNȚURI 
 • Din pagina care conține anunțurile publicate de utilizator, acesta poate alege ce anunț dorește să promoveze pe prima pagină a site-ului lovestreet.ro. După ce utilizatorul a decis ce anunț va promova, va selecta butonul PROMOVEAZĂ x ORE, corespunzător anunțului pe care dorește să îl promoveze 
 • După ce utilizatorul a selectat opțiunea de PROMOVEAZĂ x ORE, se va afișa pe ecran încă o dată faptul că urmează ca utilizatorul să promoveze anunțul respectiv și se va afișa și suma de bani pe care utilizatorul o va plăti pentru ca anunțul respectiv să fie afișat pe prima pagină a site-ului lovestreet.ro. Dacă utilizatorul este de acord cu plata sumei de bani aferente promovării anunțului, va apăsa butonul CONTINUAȚI. În cazul în care utilizatorul nu dorește să promoveze anunțul sau nu este de acord cu plata sumei de bani corespunzătoare serviciului de promovare al anunțului său, va apăsa pe butonul ANULARE. 
 • După ce utilizatorul a apăsat pe butonul CONTINUAȚI, se va afișa pe ecran notificarea referitoare la începerea promovării anunțului pe prima pagină. Practic, de la acest moment încep să curgă cele 12 ore de promovare a anunțului respectiv.  
 • În momentul în care utilizatorul apasă butonul CONTINUAȚI, este de acord cu plata sumei de bani aferente promovării anunțului și înțelege că prin apăsarea butonului își va exprima consimțimântul cu privire la debitarea cardului său. 
 • Din acest moment, anunțul promovat de utilizator va putea fi vizualizat pe prima pagină a site-ului lovestreet.ro 
 • După expirarea orelor de promovare a anunțului, acesta nu va mai fi promovat pe prima pagina a site-ului lovestreet.ro și va figura pe site doar ca un anunț simplu publicat de utilizator. Desigur, utilizatorul poate alege să mai prelungească promovarea anunțului, conform aceleiași proceduri descrise deja mai sus. 

 

După achiziționarea unui anunț de publicitate plătit sau a unui pachet de promovare pentru anunțurile de publicitate, utilizatorul va primi confirmarea achiziției sale prin e-mail. 

 

Site-ul lovestreet.ro va furniza serviciile achiziționate de către utilizator, numai după ce a încasat plata pentru serviciile achiziționate de către utilizator. 

 

Acest lucru poate însemna că, la alegerea anumitor forme de plată pot exista întârzieri în ceea ce privește primirea plății de către site-ul lovestreet.ro, ceea ce însemnă că acest lucru poate conduce la întârzierea în executarea serviciilor furnizate de site-ul lovestreet.ro. 

 

 

 1. DREPTUL DE RETRAGERE AL UTILIZATORULUI

 

Regulile stipulate în acest capitol se vor aplica numai utilizatorilor, din perspectiva lor de consumatori, atunci când aceștia achiziționează pachete de promovare a anunțurilor. 

 

Având în vedere că prin achiziția unui pachet de promovare a anunțurilor se încheie un contract la distanță între site-ul lovestreet.ro și utilizatorul acestuia, utilizatorul va putea beneficia de dreptul de retragere din contract, cu respectarea dispozițiilor legale din cadrul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

Cu toate acestea, în temeiul art. 16 lit. a) din cadrul Ordonanţei urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după ce serviciile de promovare ale anunțurilor au fost prestate în mod complet de către lovestreet.ro, iar prestarea serviciilor de promovare publicitară a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către lovestreet.ro, în acest caz, utilizatorul nu va mai avea drept de retragere din contract, întrucât serviciile au fost deja prestate în mod complet de lovestreet.ro. 

 

Utilizatorul care a achiziționat unul sau mai multe pachete de promovare publicitară pentru anunțurile postate pe site-ul lovestreet.ro va avea dreptul de a se retrage din contractul încheiat cu lovestreet.ro în termen de 14 zile calendaristice de la data acceptării prezentelor Termene și condiții și a achiziției pachetului de promovare, fără să fie necesară justificarea deciziei de retragere de către utilizator. 

 

În acest sens, pentru ca utilizatorul să își exercite dreptul de retragere din contract, poate înștiința lovestreet.ro, la următoarele date: 

 1. prin trimiterea unui e-mail la: [email protected]sau 
 1. prin completarea formularului de retragere completat cu toate datele solicitate pe care îl puteți regăsi la adresa: https://lovestreet.ro/stergere-cont  

 

Deși utilizatorii nu sunt obligați să utilizeze formularul de retragere, considerăm că este mai ușor pentru utilizator să completeze formularul de retragere, în scopul asigurării transmiterii tuturor informațiilor necesare în procesul de retragere. 

 

În cazul în care utilizatorul nu va folosi formularul de retragere, va comunica prin e-mail decizia sa de a se retrage din contractul încheiat cu lovestreet.ro, împreună cu numele complet, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de referință al comenzii și data comenzii, precum și pachetul de servicii de promovare cu privire la care utilizatorul își exercită acest drept. 

 

Echipa lovestreet.ro va răspunde utilizatorului care și-a exercitat dreptul de retragere, prin intermediul e-mail-ului, confirmând primirea e-mail-ului și/sau a formularului de retragere din partea utilizatorului și va răspunde cu soluționarea acestei solicitări. Totodată, lovestreet.ro va comunica utilizatorului și care sunt costurile pe care le datorează pentru beneficierea de serviciile de promovare până la data exercitării dreptului de retragere de către utilizator. 

 

Costurile datorate de către utilizator site-ului lovestreet.ro sunt doar cele raportate la serviciile deja furnizate / onorate de către lovestreet.ro până la data exercitării dreptului de retragere de către utilizator. 

În acest sens, dacă serviciile de promovare au fost deja prestate de către lovestreet.ro, din suma pe care lovestreet.ro trebuie să o ramburseze utilizatorului ca urmare a exercitării dreptului de retragere, se va reține suma proporțională în raport cu onorarea contractului de către lovestreet.ro. În acest caz, lovestreet.ro va rambursa numai diferența de bani rămasa dintre suma achitată de utilizator către lovestreet.ro și costul serviciilor de care utilizatorul a beneficiat deja până la data exercitării dreptului de retragere.  

 

Rambursarea va avea loc în cel mai scurt termen, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care lovestreet.ro a fost informat cu privire la decizia utilizatorului de a se retrage din contract. 

Lovestreet.ro va rambursa întotdeauna toate sumele folosind aceeași metodă utilizată de utilizator pentru a efectua plata. 

Aceste dispoziții nu vin să limiteze drepturile consumatorilor privind dreptul de retragere și alte asemenea drepturi.  

În cazul în care utilizatorul nu a primit încă rambursarea sumei de bani, recomandă utilizatorului să verifice încă o data cu Banca acestuia sau cu furnizorul de servicii de plată utilizat de acesta. Cu toate acestea, utilizatorul înțelege și acceptă că pot exista anumite durate de procesare în ceea ce privește rambursarea sumelor de bani. Însă în cazul în care utilizatorul nu a primit rambursarea nici după ce a efectuate aceste demersuri, utilizatorul în cauză se poate adresa prin e-mail [email protected] către site-ul lovestreet.ro. 

 

După ce dreptul de retragere a fost exercitat de către utilizator cu respectarea legii, iar acesta a fost respectat de lovestreet.ro, accesul utilizatorului la serviciile de promovare, cu privire la care și-a exercitat dreptul de retragere, va înceta. 

 

Totodată, utilizatorul înțelege și este de acord că orice servicii achiziționate de pe site-ul lovestreet.ro nu pot fi transferate unui alt utilizator din site. 

 

În cazul în care serviciile achiziționate de către utilizator de pe site-ul lovestreet.ro au fost prestate sau executate în mod defectuos ori cu erori sau cu întârziere sau nu au fost livrate deloc, aceste situații trebuie raportate în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data la care plata a fost confirmată de către lovestreet.ro de către utilizatorul în cauză către echipa tehnică a site-ului lovestreet.ro la adresa de e-mail: [email protected] 

În orice situație, lovestreet.ro are dreptul de a remedia serviciile executate sau prestate defectuos ori neprestate (dacă nu există un motiv pentru care serviciile nu au fost prestate). 

 

 

 1. CONDIȚII REFERITOARE LA PLĂȚI

 

Toate tarifele percepute de site-ul lovestreet.ro pentru serviciile de publicitate și promovare anunțuri vor fi stabilite în moneda LEI și includ TVA și orice alte taxe aplicabile. 

 

În cazul în care vor exista erori evidente de preț în ceea ce privește tarifele comunicate pe site-ul lovestreet.ro cu privire la pachetele de anunțuri de publicitate ce pot fi achiziționate de utilizatori, aceste evidente și/sau evidente pot fi corectate de către echipa tehnică a site-ului lovestreet.ro.  

 

Orice costuri suplimentare, cum ar fi eventuale comisioane sau taxe sunt comunicate în mod clar utilizatorului înainte ca acesta să facă plata și vor fi suportate în integralitate de utilizator. Excepție fac taxele sau comisioanele aplicate de banca utilizatorului sau de platformele de plată utilizate. Atât utilizatorul cât și lovestreet.ro înțeleg și acceptă că atât banca cât și platformele de plată își pot modifica oricând comisioanele sau taxele practicate, sens în care lovestreet.ro nu are nici un control asupra acestora. 

 

În cazul în care vor exista erori evidente de preț în ceea ce privește tarifele comunicate pe site cu privire la servicii si acestea sunt evidente pot fi corectate de către echipa tehnică a site-ului lovestreet.ro  

 

Orice costuri suplimentare, cum ar fi eventuale comisioane sau taxe sunt comunicate în mod clar utilizatorului înainte ca acesta să facă plata și vor fi suportate în integralitate de utilizator. Excepție fac taxele sau comisioanele aplicate de banca utilizatorului sau de platformele de plată utilizate. Atât utilizatorul cât și lovestreet.ro înțeleg și acceptă că atât banca cât și platformele de plată își pot modifica oricând comisioanele sau taxele practicate, sens în care lovestreet.ro nu are nici un control asupra acestora. 

 

 

 1. METODE DE PLATĂ ACCEPTATE DE LOVESTREET.RO

 

Site-ul lovestreet.ro acceptă următoarele metode de plată: 

 

 • Plata cu cardul (VISA sau MASTERCARD) 

 

 • Plata cu cardul și/sau cod QR REVOLUT 

 

 • Plata prin PayPal 

 

 • Plata prin transfer bancar 

 

Site-ul lovestreet.ro ia măsuri pentru a se asigura că tranzacțiile de plată se efectuează în siguranță, colaborând în acest sens numai cu platforme de plată sau metode de plată, recunoscute la nivel internațional și care oferă garanții reale, serioase, suficiente cu privire la datele utilizatorilor. 

 

De asemenea, pentru a reduce la minimum riscul de acces neautorizat, datele cardului utilizatorului vor fi criptate, iar lovestreet.ro nu are acces la datele cardului utilizatorului.  

 

Utilizatorul este singurul responsabil pentru introducerea corectă a datelor de facturare și a datelor de plată. 

 

În cazul în care selectează o monedă de plată diferită de cea stabilită în site-ul lovestreet.ro, Banca la care utilizatorul are cont sau/și card poate converti moneda la cea stabilită de site-ul lovestreet.ro, la prețul stabilit doar de Bancă. Vă rugăm să contactați banca pentru mai mult întrebări legate de tranzacțiile mai sus menționate. 

 

Prin autorizarea plății, utilizatorul confirmă faptul că acel card cu care efectuează plata îi aparține și/sau că este autorizat să îl utilizeze în acest scop. 

 

Utilizatorul va  fi unicul răspunzător de orice incidente și prejudicii cauzate lovestreet.ro sau unor terțe părți ca urmare a faptului că a furnizat date bancare care nu îi aparțin.  

 

Cardurile de debit sau credit sunt supuse unor verificări de validare şi autorizare de către instituția emitentă.  

 

In cazul plaților online lovestreet.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de lovestreet.ro, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă față de moneda de efectuare a tranzacțiilor pe site-ul lovestreet.ro. Responsabilitatea îi aparține în întregime utilizatorului. 

 

Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor / servicii prezentate pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea lovestreet.ro, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 

 

În cazul în care lovestreet.ro descoperă o eroare de afișare a prețului (prin afișarea unui preț eronat/greșit), după ce utilizatorul a plasat comanda, lovestreet.ro va informa într-un termen rezonabil utilizatorul și îi va oferi acestuia fie posibilitatea de a reconfirma comanda având în vedere prețul corect al produselor, fie posibilitatea de a anula comanda plasată.  

 

În cazul în care utilizatorul a achitat deja contravaloarea serviciilor și/sau abonamentelor, lovestreet.ro va restitui sumele de bani achitate de către utilizator, la cererea acestuia, având în vedere situația creată prin afișarea unui preț eronat pe site. 

 

În cazul în care utilizatorul nu poate fi contactat de către lovestreet.ro, din motive neimputabile lovestreet.ro, comanda poate fi considerată anulată. 

 

Lovestreet.ro nu are nici o obligație de vinde un serviciu la un preț inferior incorect afișat pe site, dacă eroarea este evidentă și putea fi identificată în mod rezonabil de către utilizator. 

 

 

 1. FACTURI

 

Pentru fiecare achiziție făcută de utilizatorul site-ul lovestreet.ro, site-ul prin entitatea care îl controlează (astfel cum este prezentată la pagina 1 din prezentul document) va emite utilizatorului o factură pentru serviciile achiziționate de acesta. 

 

În acest sens, utilizatorul site-ului lovestreet.ro are obligația de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Factura aferentă achizițiilor efectuate de către utilizatorului site-ului lovestreet.ro va fi disponibilă și poate fi descărcată, în contul utilizatorului, exclusiv în format electronic. 

 

Pentru o corectă emitere a facturii, utilizatorului îi revine obligația de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei achiziții. 

 

Prin achiziția de anunțuri de publicitate și/sau pachete de promovare de pe site-ul lovestreet.ro, utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora în contul său. 

 

În cazul în care facturile nu pot fi accesate sau sunt indisponibile, rugăm utilizatorii să ne sesizeze aceste situații la adresa de mail:  [email protected] 

 

 

 1. CONDIȚII REFERITOARE LA DATELE PRELUCRATE DE LA UTILIZATORII SITE-ULUI LOVESTREET.RO

 

Lovestreet.ro se angajează sa va protejeze informațiile. Pentru a face acest lucru, folosim o varietate de tehnologii si masuri de securitate concepute pentru a proteja informațiile împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate.  

 

Masurile pe care le folosim sunt concepute pentru a oferi un nivel de securitate adecvat riscului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

 

Va rugam sa rețineți ca niciun serviciu nu este complet sigur. Deși ne străduim sa va protejam datele, nu putem garanta ca accesul neautorizat, piratarea, pierderea datelor sau o încălcare a datelor nu vor avea loc niciodată. 

 

Lovestreet.ro a dezvoltat si implementat un mediu de control al securității conceput pentru a proteja confidențialitatea, integritatea si disponibilitatea utilizatorilor. Lovestreet.ro efectuează o analiza interna periodica a tuturor politicilor si procedurilor de management al securității. Auditorii externi efectuează o revizuire anuala a acestor politici si proceduri. 

 

Datele cu caracter personal cu privire la verificarea persoanelor (selfie, documente personale) vor fi criptate folosind standardul de criptare avansat (AES). Acestea vor fi stocate pe servere furnizate de Google Ireland Limited, cu sediu in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Ireland Limited este o companie care aplica la rândul ei masuri suplimentare de securitate, fiind autorizați ISO 27001. 

 

Înregistrarea log-uri: serverul web, FTP si alte funcții care stau la baza lovestreet.ro, sunt monitorizate prin capturi de evenimente numite log-uri in termeni tehnici. Acestea sunt revizuite doar de personalul autorizat, in funcție de postul ocupat in echipa lovestreet.ro. 

 

Comunicările și informațiile sunt criptate folosind standardul TLS v1.2, aceasta măsura fiind aplicata atât pentru vizitatori cat si pentru utilizatori. 

 

Parolele utilizatorilor sunt criptate folosindu-se standardul de criptare AES. 

 

Lovestreet.ro nu este și nici nu va putea fi ținut răspunzător pentru orice acțiune sau consecință ar putea rezulta din utilizarea site-ului și a contului pe site, pentru prelucrarea datelor sensibile. 

 

Datele furnizate de dvs. în calitate de utilizator al site-ului lovestreet.ro se vor stoca în modalitatea descrisă mai sus și nu se vor transmite altor părți, decât celor implicate în furnizarea serviciilor platformei și numai dacă există un temei legal pentru transmiterea datelor (spre exemplu: dacă există un contract încheiat între lovestreet.ro și procesatorii de plăți, autorităților etc.) 

 

Pentru mai multe informații despre modul în care protejăm datele dvs. în calitate de utilizator al site-ului lovestreet.ro, puteți consulta si Politica de confidențialitate. 

 

 

 1. CODUL DE CONDUITĂ

 

In legătură cu utilizarea site-ului lovestreet.ro, înțelegeți și sunteți de acord ca nu veți proceda la următoarele acțiuni (și nici nu veți permite nimănui), direct sau indirect să procedeze la:  

 

 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu aveți dreptul sa o puneți la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuala;  

 

 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție de informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;  

 

 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție de informații care încalcă orice marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;  

 

 • restricționarea sau împiedicarea accesului altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;  

 

 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicata utilizatorilor;   

 

 • modificarea site-ului în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la site;   

  

 • utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;  

 

 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în scop comercial, scop ilegal, injust sau cu rea-credința; 

 

 • exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentându-le ca fiind aprobate de lovestreet.ro, fără acordul lovestreet.ro acordat în prealabil, în forma scrisa;   

 

 • prezentarea ca fiind o alta persoana sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictiva, inclusiv ca și colaborator al lovestreet.ro sau  reprezentant al lovestreet.ro;  

 

 • transmiterea oricărui conținut care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnios, defăimător, transmite ură sau în alt mod, sau încalcă drepturile noastre sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; 

 

 • transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru;  

 

 • transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți;  

 

 • transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția  celor permise în mod expres altfel de către noi. În niciun caz, lovestreet.ro nu practică trimiterea de mesaje SPAM-uri.); 

 

 • utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;  

 

 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție, informații, fotografii, video-uri sau orice alt tip de conținut de tip pornografic referitor la sau/și cu minori; 

 

 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;  

 

 

 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a  Site-ului;  

 

 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;   

 

 • comportamente de hărțuire în mediul online;  

 

 • publicare de mesaje care conțin limbaj obscen explicit, înjurături, limbaj violent, discriminator, amenințări;  

 

 • publicarea de mesaje care menționează nume complete sau includ atacuri personale la adresa unor persoane fizice, precum și care menționează orice alte date cu caracter personal ale  persoanelor fizice; 

 

 • publicarea unor mesaje care au conținut politic sensibil; 

 

 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe platformă, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții lovestreet.ro;   

 

 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul lovestreet.ro prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine  afișat pe site;  

 

 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;   

 

 • încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.  

 

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a Termenelor și condițiilor.  

 

De asemenea, prin acceptarea Termenelor și condițiilor declarați ca ați înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.  

 

În cazul în care alegeți să prezentați orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către lovestreet.ro recunoașteți și sunteți de acord că:  

 

 • mesajele dumneavoastră nu conțin informații confidențiale sau protejate;  

 

 • lovestreet.ro nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;  

 

 • lovestreet.ro nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;  

 

 • lovestreet.ro are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; 

 

 • mesajele si informațiile transmise de dvs. vor deveni în mod automat proprietatea lovestreet.ro fără nici o obligație fata de lovestreet.ro în relația cu dumneavoastră; 

 

 • dumneavoastră nu aveți dreptul la nici o compensație de orice fel de la lovestreet.ro în nici un caz.  

 

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII

 

Informațiile și materialele furnizate pe sau prin intermediul Site-ului, inclusiv orice conținut, date, text, desene, grafică, imagini, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, logo-uri, iconițe și link-uri (denumite în mod colectiv „materiale”) sunt deținute în mod exclusiv de lovestreet.ro și sunt menite să vă informeze cu privire la serviciile oferite de site-ul lovestreet.ro. 

 

Sub rezerva respectării acestor Termene și condiții, puteți utiliza materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu eliminați nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.  

 

Sub rezerva respectării acestor Termene și condiții, puteți utiliza site-ul și materialele exclusiv pentru uzul dvs. personal, cu condiția ca să nu utilizați, reproduce, modifica, afișa, efectua public, distribui, crea lucrări derivate sau eluda orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.  

 

Folosirea site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor lovestreet.ro și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.  

 

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența “look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de lovestreet.ro și vor rămâne proprietatea exclusivă a lovestreet.ro.  

 

Sunteți de acord ca site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi.  

 

În plus, confirmați că nu dobândiți nici un drept de proprietate, prin utilizarea site-ului sau a materialelor, ca nu veți contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea lovestreet.ro a site-ului și conținutul acestuia.  

 

Lovestreet.ro declara ca este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala în legătură cu site-ul lovestreet.ro, cu excepția anunțurilor publicate pe site-ul lovestreet.ro de către utilizatori, cu privire la care utilizatorii acorda lovestreet.ro un drept neexclusiv de utilizare si punere la dispoziția publicului în condițiile prevăzute in prezentele Termene si condiții. 

 

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe site (denumite colectiv “Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale lovestreet.ro și ale furnizorilor lovestreet.ro. 

 

Mărcile comerciale pentru proprietatea lovestreet.ro, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de lovestreet.ro, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează lovestreet.ro.  

 

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a lovestreet.ro sau furnizori ai lovestreet.ro.  

 

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei mărci comerciale este interzisă, iar lovestreet.ro va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natura civila și / sau penala.  

 

Site-ul lovestreet.ro prin funcționalitățile sale poate permite utilizatorilor publicarea de comentarii, rating-uri, feedback, testimoniale, recenzii, imagini etc. Utilizarea și publicarea acestor tipuri de conținut pe site-ul lovestreet.ro trebuie să respecte prezentele Termene și condiții, însă utilizatorul și/sau vizitatorul înțelege că în cazul în care aceste tipuri de conținut încalcă prezentele termene și condiții, conținutul în cauză poate fi înlăturat de pe site-ul lovestreet.ro. 

 

În cazul în care utilizatorul și / sau vizitatorul întâlnește pe site-ul lovestreet.ro conținut încărcat de utilizatori și/sau vizitatori care încalcă Termenele și condițiile, aceștia pot raporta conținutul la adresa de e-mail a echipei lovestreet.ro, respectiv: [email protected] 

 

Cu respectarea dispozițiilor legale, utilizatorul și/sau vizitatorul acordă lovestreet.ro o licență neexclusivă,  de a utiliza materialele și/sau conținutul publicat pe lovestreet.ro, de a distribui, comunica, reproduce în scopul serviciilor lovestreet.ro, precum și în scopuri de marketing și în scopuri interne lovestreet.ro. Această licență este valabilă la nivel internațional și gratuită. 

 

În acest sens, utilizatorul și/sau vizitatorul declară că orice conținut publicat pe lovestreet.ro îi aparține (respectiv îl deține și/sau are dreptul de a-l utiliza) și acordă lovestreet.ro dreptul și licență, astfel cum este prevăzut în prezentele Termene și condiții.  

 

În același sens utilizatorul și/sau vizitatorul declară că orice conținut publicat pe site-ul lovestreet.ro nu încalcă drepturile altor persoane sau entități juridice. 

 

Lovestreet.ro nu își asumă nici un fel de răspundere și/sau responsabilitate pentru conținutul publicat de utilizatori și / sau vizitatori pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Utilizatorul și / sau vizitatorul acordă lovestreet.ro drept și licență de a utiliza, modifica, reproduce, distribui conținutul publicat de utilizator și / sau vizitator pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Lovestreet.ro are dreptul de a verifica conținutul publicat pe site, însă nu are și obligația de a monitoriza constant tot ce publică utilizatorii și / sau vizitatorii pe site-ul lovestreet.ro. 

 

 

 1. LINKURI

 

Pentru aducerea la îndeplinire a scopului site-ului lovestreet.ro, ca un avantaj pentru utilizatorii noștri, este posibilă afișarea de link-uri către alte site-uri ale terțelor părți. Lovestreet.ro nu își asumă răspunderea pentru conținutul site-urilor către care transmit link-urile afișate, dacă acestea trimit către site-uri ale terțelor părți. 

 
Link-urile de pe site către site-uri web sau informații terță parte sunt furnizate numai pentru a vă face utilizarea mai comodă.  

 

Astfel de link-uri nu constituie sau implică o aprobare, sponsorizare sau recomandare de către lovestreet.ro a terței părți, a site-ului web terță parte sau a informațiilor de acolo.  

 

Lovestreet.ro nu este responsabil sau răspunzător pentru astfel de site-uri web sau pentru conținutul acestora.  

 

Dacă utilizați linkurile, veți părăsi site-ul lovestreet.ro și veți fi supus Termenelor și condițiilor de pe acele site-uri. 

 

 1. POSIBILA ÎNCĂLCARE A TERMENILOR SI CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE. 

 

Încălcarea Termenelor si Condiții, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului lovestreet.ro, pot fi cercetate și se pot lua masuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de alta natura.  

 

Înțelegeți și sunteți de acord ca rămâne la libera alegere a site-ului lovestreet.ro, și fără o notificare prealabila, că site-ului lovestreet.ro poate restricționa sau bloca accesul dumneavoastră la site sau la serviciile oferite de acesta, poate anula anumite servicii sau funcționalități din site, poate refuza sa onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătura cu dumneavoastră ori cu o persoana care acționează în mod concertat cu dumneavoastră, dacă site-ului lovestreet.ro consideră că Termenele și Condițiile, drepturile site-ului lovestreet.ro sau drepturile altui utilizator sunt încălcate.  

 

 1. DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII 

 

În măsura în care dvs. utilizați site-ul lovestreet.ro, sub rezerva faptului că dvs. sunteți de acord cu Termenele și condițiile, pe perioada în care aveți un cont, site-ul lovestreet.ro vă acordă un drept neexclusiv, netransferabil, nesublicențiabil și licența de a utiliza software-ul nostru numai în modul necesar și rezonabil pentru utilizarea de către dvs.  a site-ului lovestreet.ro, în conformitate cu Termenele și Condițiile. 

 

Utilizatorii site-ului lovestreet.ro înțeleg și sunt de acord că site-ul lovestreet.ro nu este ținut răspunzător pentru nici o problemă sau deficiență care ar putea apărea în utilizarea platformei lovestreet.ro, chiar dacă site-ul lovestreet.ro a fost în prealabil notificat sau avertizat despre existența sau posibilitatea existenței unei probleme (fie că aceasta problemă este de ordin tehnic sau uman, cum ar fi, dar fără a ne limita la plăți întârziate și alte asemenea). 

 

Site-ul lovestreet.ro nu organizează întâlniri și nu poate oferi nicio garanție cu privire la așteptările și comportamentul utilizatorilor și/sau vizitatorilor. Recomandăm utilizatorilor și/sau vizitatorilor site-ului lovestreet.ro să ia întotdeauna măsurile de precauție necesare în contactul offline cu alți utilizatori și / sau vizitatori.  

 

Contactul între utilizatori sau între utilizatori și vizitatori se face doar prin consimțământ liber și expres exprimat, reciproc, iar site-ul lovestreet.ro interzice în mod expres plata unei sume de bani care să condiționeze contactul dintre utilizatori și vizitatori sau între utilizatori. Site-ul lovestreet.ro nu permite, sub nici o formă, oferirea de servicii sexuale contra cost sau în schimbul altor beneficii materiale.  

 

Sub nici o formă, site-ul lovestreet.ro nu este considerată o agenție de escorte, fiind numai un site care oferă servicii de publicitate prin publicarea de anunțuri de publicitate și prin oferirea de pachete de promovare a anunțurilor publicitare. 

 

Utilizatorii site-ului lovestreet.ro înțeleg și sunt de acord cu faptul că, indiferent de neînțelegerile care ar putea apărea între utilizatori, site-ul lovestreet.ro nu va interveni în soluționarea lor. Ba mai mult decât atât, site-ul lovestreet.ro nu va avea rol de mediator sau arbitru în soluționarea divergențelor ce pot apărea în colaborarea dintre utilizatorii și / sau vizitatorii site-ului lovestreet.ro. 

 

Totodată, site-ul lovestreet.ro nu va interveni, sub nici o calitate (cum ar fi, dar fără a se limita la martor, intervenient etc.), în nici un proces, litigiu, procedură contencioasă sau necontencioasă care ar putea fi intentată sau demarată de vreun utilizator al site-ului lovestreet.ro împotriva unuia sau mai multor utilizatori de pe site-ul lovestreet.ro. 

 

Utilizatorii și/sau vizitatorii site-ului lovestreet.ro sunt datori și singurii responsabili și răspunzători să își soluționeze singuri diferendele, neînțelegerile ce s-ar putea ivi din colaborările încheiate între aceștia. 

 

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate ca atare fără nici un fel de garanție expresa sau implicita.  

 

Vă asumați toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia.  

 

Site-ul lovestreet.ro și toate funcționalitățile ei se livrează „as it is” (așa cum este), fără nici o garanție concretă sau subînțeleasă chiar și în cazul utilizatorilor care aleg să achiziționeze anunțuri de publicitate și/sau pachete de promovarea a anunțurilor plătite. Acest lucru se aplică atât propriului nostru conținut, cât și conținutului utilizatorilor și terților, inclusiv anunțurilor de publicitate și/sau promovare. 

 

Deși site-ul lovestreet.ro este mai permisiv în tipul de conținut care poate fi publicat în anunțurile de publicitate și/sau de promovare, acest lucru nu înseamnă că site-ul lovsetreet.ro tolerează sau permite conținutul care este ilegal, dăunător, înșelător, amenințător, abuziv, excesiv de obscen, pornografic pentru copii, ofensator, rasist și/sau, în general, contrar ordinii publice și bunului simț.  

 

Nici o opinie, sfat sau declarație a site-ului lovestreet.ro, fie ca este făcută prin intermediul site-ului sau în altă modalitate, nu creează nici un fel de garanție.  

 

Site-ul lovestreet.ro nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asuma responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate. 

 

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria dumneavoastră răspundere.  

 

De asemenea, veți fi singura persoană răspunzătoare pentru orice dauna cauzata sistemului din computerul dumneavoastră sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.  

 

Sfaturile sau informațiile, fie ca sunt acordate oral fie în scris, obținute de dumneavoastră din partea lovestreet.ro și / sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulata în mod explicit.  

 

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor.  

 

Cu toate că încercăm să asiguram integritatea site-ului, nu garantam cu privire la caracterul complet și la corectitudinea site-ului.  

 

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusa la îndoială, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected] 

 

În măsura în care este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a ne permite să vă contactam.  

 

Vom încerca să soluționam problemele dumneavoastră cât mai curând posibil, având în vedere o perioada rezonabila de timp.  

 

 1. RECLAMAȚII

 

Orice nemulțumire a utilizatorilor și/sau vizitatorilor site-ului lovestreet.ro legate de utilizarea site-ului, contul acestora, funcționalitățile site-ului și altele vor fi comunicate la adresa de e-mail: [email protected] 

 

Reclamația dvs. va fi înregistrată și vi se va răspunde într-un termen rezonabil, precum și având în vedere zilele (intervale) lucrătoare de pe teritoriul României. 

 

Utilizatorii site-ului lovestreet.ro declară că nu vor face publice reclamațiile lor, sub rezerva drepturilor legale ale site-ului lovestreet.ro de a se îndrepta împotriva utilizatorilor care au cauzat prejudicii de imagine site-ului lovestreet.ro. 

 

 1. RĂSPUNDERE

 

In cadrul limitelor legale, sunteți de acord și va asumați în mod expres faptul ca nici site-ul lovestreet.ro și nici asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de dvs. sau orice terț pentru: 

 

 • orice pierdere sau pagubă directă sau indirect, morală sau materială, orice pierdere de  șansă a unui potențial câștig, producție, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputației și al bunului renume, pierdere de creanțe etc.; 

 

 • orice inexactitate legată de informațiile publicate pe site-ul lovestreet.ro; 

 

 • orice rănire, moarte, pagube ale proprietății sau alte pagube, pierderi sau costuri suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijențe, comportament neadecvat, omisiuni, neexecutare, prejudiciu sau răspundere care ar putea fi atribuită (total sau parțial) prestatorilor de servicii / furnizorilor de experiențe promovați prin intermediul site-ului lovestreet.ro, incluzând orice anulare, suprarezervare, forţă majoră, caz fortuit sau orice alt eveniment mai presus de controlul site-ului lovestreet.ro. 

 

Lovestreet.ro este responsabil numai pentru încălcările și/sau prejudiciile contractuale și/sau prejudicii extracontractuale grave sau repetate, care se pot dovedi și care i se pot atribui în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Termenelor și Condițiilor. Această răspundere este limitată la daune directe și nu poate depăși niciodată valoarea serviciilor prestate, având totuși în vedere o sumă maximă de 50 EURO (echivalentul în LEI). 

 

 

 1. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE 

 

Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care aveți acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română.  

 

Orice eventual litigiu care rezulta din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care aveți acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Timișoara. 

 

 

 1. ÎNCETAREA

 

Termenele și condițiile, precum și toate celelalte Politici publicate pe site-ul lovestreet.ro vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în Termene și condiții. 

 

Ne rezervam dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat Termenele și condițiile, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea site-ului sau a oricărei secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor.  

 

La încetarea acestor Termene și condiții, dreptul de a utiliza site-ul va înceta imediat, și veți distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.  

 

Sunteți de acord ca orice încetare a accesului la sau utilizarea site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că site-ul lovestreet.ro poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.  

 

Sunteți de acord că site-ul lovestreet.ro nu este răspunzătoare pentru dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat sa asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterala. 

 

 

 1. ALTE CLAUZE

 

Site-ul lovestreet.ro își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza Termenele și condițiile, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor și / sau vizitatorilor. 

 

Nicio renunţare din partea lovestreet.ro la oricare sau la orice drept sau cale de atac care decurge din Termene și condiții și/sau celelalte Politici ale site-ului lovestreet.ro nu va produce efecte, cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres că este vorba despre o renunţare şi este comunicat în scris acest lucru. 

 

În cazul în care o autoritate competentă (instanță de judecată, instituție de stat etc.) va considera că oricare dintre clauzele Termenelor și condițiilor sau ale celorlalte Politici ale site-ului lovestreet.ro este nelegală, nulă sau inaplicabilă, restul termenilor, condiţiilor şi prevederilor, vor continua să aibă validitate și aplicabilitate în măsura maximă permisă de lege. 

 

Utilizatorul nu poate transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod obligațiile și/sau drepturile acestuia în raport cu site-u lovestreet.ro, fără a obţine în prealabil acordul scris al lovestreet.ro.  

 

Lovestreet.ro poate transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod oricare dintre drepturile și/sau obligaţiile în raport cu orice utilizator, în orice moment. 

 

Utilizatorul declara in mod expres ca a analizat cu atenție și că a luat la cunoștință cele prevăzute în prezentele termene și condiții, respectiv dispozițiile prevăzute de la Capitolul 1 – la Capitolul 22, pe care le înțelege, le acceptă si le aprobă.  

 

Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenelor și condițiilor precum și a Politicii de confidențialitate și a Politicii privind modulele cookies, atunci când accesați site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.  

 

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: [email protected] 

 

Site-ul lovestreet.ro are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă.  

 

Site-ul lovestreet.ro nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului său.  

 

Termenele și condițiile vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toată perioada pe parcursul căreia sunteți un utilizator și / sau vizitator al site-ului lovestreet.ro și în cazul în care încetați să mai aveți calitatea de utilizator si/sau vizitator al site-ului lovestreet.ro, va trebui sa respectați în continuare obligațiile din Termene și condiții, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.  

 

In cazul in care una sau mai multe dintre dispozițiile prezentelor Termene și condiții s-ar dovedi (in tot sau in parte) nule sau nevalabile sau fără efecte, orice alta prevedere a prezentelor Termene și condiții, sau partea rămasa din prevederea nula, nevalabila sau fără efecte, va rămâne in vigoare si va avea efecte depline, si vor fi stabilite cu buna credința clauze care sa le înlocuiască pe cele nule, nevalabile sau fără efecte (in tot sau in parte), având conținutul cel mai apropiat de cele înlocuite, pentru a păstra sensul general al prezentelor Termene și condiții.    

Acest website este operat de

MEDIALINK ON LINE 19 SRL

J15/711/2016 | C.U.I. 36279519

 

CONTACTEAZĂ-NE:

[email protected]

Utilizatori

Site cu continut sexual explicit. Intrati NUMAI daca ati implinit varsta de 18 ani si sunteti de acord cu Termenele și condițiile, Politica de confidențialitate a datelor și politica privind modulele cookies.
powered by GENIUSWEB.ro